1. Aktualności
  2. Ogłoszenia

Rekolekcyjne Warsztaty Muzyczne dla dzieci

20.02.2017

Rekolekcyjne Warsztaty Muzyczne dla dzieci

Parafia św. Jadwigi Królowej w Radomiu 1-3.03.2017

Warsztaty muzyczne są częścią rekolekcji dla dzieci. Ich celem jest rozbudzenie muzycznych zainteresowań dzieci i przygotowanie repertuaru pieśni religijnych, tak by wzbogacić spotkania rekolekcyjne.

Warsztaty poprowadzą Piotr i Agnieszka Cudzich – znani muzycy sceny chrześcijańskiej. Dla dzieci warsztaty mogą okazać się wielką przygodą. Dzięki warsztatom będą mogły podszlifować swoje umiejętności wokalne oraz muzyczne i jednocześnie sensownie przeżyć czas wolny od zajęć szkolnych. Terminarz warsztatów został tak dobrany, by zajęcia poprzedzały spotkania rekolekcyjne. Warsztaty to propozycja dla dzieci z klas IV-VI (w indywidualnych przypadkach w zajęciach mogą uczestniczyć młodsze dzieci). Na warsztaty zapraszamy osoby, które chcą się nauczyć śpiewać i tych którzy chcą wykorzystać umiejętność gry na instrumentach (uczniowie szkoły muzycznej – skrzypce, wiolonczela, altówka, gitara).

Liczba miejsc ograniczona, wszystkich zainteresowanych prosimy o wpisywanie się w formularz zamieszczony poniżej.

KLIKNIJ, ABY WYPEŁNIĆ FORMULARZ

Środa 1.03.2017

9.00-11.30 Warsztaty muzyczne – Duszpasterstwo Akademickie

11.30 Msza święta rekolekcyjna (z posypaniem głów popiołem) – kościół św. Jadwigi

14.30-16.30 Warsztaty muzyczne - Duszpasterstwo Akademickie

16.30 Spotkanie rekolekcyjne - kościół św. Jadwigi

Czwartek 2.03.2017

9.00-11.30 Warsztaty muzyczne – Duszpasterstwo Akademickie

11.30 Spotkanie rekolekcyjne - kościół św. Jadwigi

14.30-16.30 Warsztaty muzyczne - Duszpasterstwo Akademickie

16.30 Spotkanie rekolekcyjne - kościół św. Jadwigi

Piątek 3.03.2017

9.00-11.30 Warsztaty muzyczne – Duszpasterstwo Akademickie

11.30 Nabożeństwo pokutne - kościół św. Jadwigi

15.30 Rekolekcyjna Droga Krzyżowa - kościół św. Jadwigi

15.30-17.30 Warsztaty muzyczne - Duszpasterstwo Akademickie

OBÓZ PARAFIALNY w Mikoszewie, 18-23 sierpnia 2016 r.

15.08.2016

Mikoszewo oWyjazd 18 sierpnia wcześnie rano (obiad na miejscu), powrót 23 sierpnia po północy.

http://www.parafiamikoszewo.pl     
zakładka DOM FORMACYJNY

Ośrodek znajduje się niecały kilometr od plaży, w lesie. Posiada pełne zaplecze sportowe itp.

W programie przewidziano codzienne wyjścia na plażę i program przygotowywany przez grupę animatorów i inne atrakcje.

Zakwaterowanie w pokojach 5-osobowych ze wspólną łazienką na dwa pokoje.

Cena obejmuje pełne wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację, przejazdy autokarem 50-osobowymi ubezpieczenie, całodobową opiekę kadry.

W ramach wyjazdu przewidziana jest wycieczka do Gdańska.

Dla dzieci i młodzieży z grup parafialnych cena obozu jest niższa o 100,00 złotych

W przypadku rodzin możliwe jest zajęcie jednego pokoju 5-osobowego lub domku, wg indywidualnego cennika. Sugerujemy dojazd własnym środkiem transportu.

Przy zapisie konieczna jest zaliczka w wysokości 100 zł od osoby.

W obozie mogą uczestniczyć tylko osoby zamieszkałe na terenie naszej parafii.

Ilość miejsc ograniczona.

mikoszewo2

List pasterski Episkopatu Polski o posłudze charytatywnej w Roku Miłosierdzia

15.04.2016

 MIŁOSIERNI CZYNEM

 List pasterski Episkopatu Polski o posłudze charytatywnej w Roku Miłosierdzia 

Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, […] bo paść ich będzie Baranek (Ap 7,16-17).

[Drugie czytanie z IV Niedzieli Wielkanocy]

Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia,

przeżywamy Rok Miłosierdzia, którego jednym z celów jest ożywienie posługi charytatywnej w Kościele. Papież Franciszek w bulli Misericordiae Vultus skierował do wiernych Kościoła gorący apel: „O jakże pragnę, aby nadchodzące lata były naznaczone miłosierdziem tak, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga! Do wszystkich, tak wierzących jak i tych, którzy są daleko, niech dotrze balsam miłosierdzia jako znak Królestwa Bożego, które jest już obecne pośród nas” (MV 5). Obowiązkiem Kościoła nie jest wyręczenie państwa z opieki socjalnej nad ludźmi potrzebującymi pomocy. Jednak ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji Kościół stara się nieść balsam miłosierdzia. Czyni to poprzez głoszenie Ewangelii miłosierdzia, wprowadzanie w doświadczenie Bożej miłości na drodze posługi sakramentalnej, ale także poprzez adekwatne do potrzeb uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego.

1. W Polsce wciąż są ludzie ubodzy

Trwająca już ćwierć wieku transformacja społeczno-ustrojowa i gospodarcza w Polsce nie wszystkim obywatelom przyniosła poprawę bytu. Owszem, niektórym z nich udało się osiągnąć awans cywilizacyjny i podnieść niekiedy nawet znacznie swoją stopę życiową. Należy jednak pamiętać, iż w porównaniu z państwami Europy Zachodniej wciąż jesteśmy społeczeństwem ludzi ubogich.

Miarą wartości systemu społeczno-politycznego państwa jest troska o najsłabsze ogniwo w społeczeństwie. Dojrzałe społeczeństwo dba o wszystkich swoich członków, wspiera słabych i stwarza dla nich szanse rozwojowe. Pomoc ludziom potrzebującym jest zadaniem nie tylko władz państwowych i samorządowych, lecz także organizacji „non-profit”, które są wiarygodnym miernikiem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w poszczególnych krajach. Zakres ubóstwa w Polsce jest również dużym wyzwaniem dla Kościoła, który poprzez swoje instytucje, zwłaszcza parafie, zakony, Caritas, Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz inne stowarzyszenia i fundacje, ale także przez bezpośrednie działanie swoich wyznawców spieszy z pomocą ludziom potrzebującym. Skala ubóstwa w społeczeństwie polskim pokazuje, jak wciąż bardzo potrzebne jest zaangażowanie charytatywne Kościoła.

Głównym celem misji Kościoła jest wprowadzenie wiernych do wspólnoty Bosko-ludzkiej miłości oraz stałe ich wspieranie, by w tej wspólnocie wytrwali aż do śmierci i przejścia do krainy wiecznej miłości, gdzie „nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, […] bo paść ich będzie Baranek” (Ap 7,16-17). Przechodząc więc w tym roku Jubileuszu Miłosierdzia przez drzwi kościołów stacyjnych, modlimy się nie tylko o zyskanie odpustu zupełnego dla zgładzenia zaciągniętych przez nas win i kar, ale także o to, by brama roku jubileuszowego okazała się dla nas bramą miłosierdzia. Żeby tak się stało, należy pełnić miłosierdzie nie tylko słowem i modlitwą, lecz przede wszystkim czynem, bo jak zapewnia nas sam Zbawiciel: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

2. Chrześcijańska caritas

Papież Benedykt XVI w Encyklice Caritas in veritate oddał istotę caritas chrześcijańskiej w następujących słowach: „Caritas to miłość przyjęta i darowana. Jest ona «łaską». Jej źródłem jest krynicznie czysta miłość Ojca do Syna, w Duchu Świętym. To miłość, którą Syn wylewa na nas. To miłość stwórcza, dzięki której istniejemy; to miłość odkupieńcza, dzięki której jesteśmy nowym stworzeniem. Miłość objawiona i urzeczywistniona przez Chrystusa (por. J 13, 1) oraz «rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego» (Rz 5, 5). Powołanie do miłości każdego chrześcijanina ma zatem swą podstawę we wszystko ogarniającej miłości Boga do ludzi, którzy są zobowiązani na tę miłość odpowiedzieć i rozszerzać ją w świecie. Najlepszym świadectwem o miłości Bożej w życiu doczesnym jest miłość bliźniego (por. 1 J 4, 20), a jej szczególnym przejawem jest posługa charytatywna, którą Kościół od początku uważał za swoje prawo i niezbywalny obowiązek (por. DA 8)”.

Kościół w Polsce, wierny miłości, jaką Bóg rozlał w naszych sercach przed tysiącem lat w momencie Chrztu, podejmuje wyzwanie wynikające z wielorakich przejawów biedy materialnej, społecznej i duchowej. Dzieli się miłością, która ma swoje źródło w Bogu i przyjmuje różne formy miłości bliźniego, pomocy charytatywnej, obejmującej nie tylko swoich wiernych, ale także potrzebujących braci i siostry w innych krajach, nie pomijając także wyznawców innych wyznań i religii. Kościół w Polsce stara się rozwijać spontaniczne i zorganizowane formy pomocy potrzebującym, pamiętając przy tym, że największą biedą człowieka jest brak wiary w Boga, który „jest miłością” (1 J 4, 8).

W posłudze charytatywnej Kościół stara się być dla świata znakiem tej miłości, którą jest żywy Chrystus. Dlatego postrzega cel tej działalności nie tylko we wspomaganiu człowieka w biedzie doczesnej, lecz we wskazywaniu mu nadprzyrodzonego źródła miłości. Posługa miłości w Kościele ma na uwadze obronę wolności i godności człowieka. Polega na przywracaniu wolności utraconej na skutek zgubnych nałogów lub złych decyzji człowieka. Kościół przez posługę miłości stara się także chronić zagrożoną godność człowieka w podeszłym wieku, chorego, niepełnosprawnego, samotnego, uzależnionego lub wykluczonego społecznie, a także tego jeszcze nienarodzonego.

3. Wiara wyraża się w czynach

W ponad tysiącletniej historii naszego narodu Kościół zapoczątkował bezinteresowną pomoc bliźniemu i mimo zmieniających się warunków kontynuuje dzieła miłosierdzia. W Polsce Kościół prowadzi obecnie ponad 800 charytatywnych instytucji, które realizują ponad 5 tysięcy różnego rodzaju dzieł charytatywnych. Dzieła te prowadzą diecezje, żeńskie i męskie zakony, parafie jak również katolicy świeccy w formie różnego rodzaju fundacji i stowarzyszeń. Te dzieła powstają dzięki zaangażowaniu i pracy konkretnych ludzi Kościoła, którzy nieraz całe swoje życie poświęcają posłudze charytatywnej. W dzieła miłosierdzia jest zaangażowanych ponad 30 tys. pracowników instytucji charytatywnych. Wśród nich są księża, osoby konsekrowane i świeccy, którzy razem z ponad 80 tysiącami wolontariuszy pracują w kościelnych hospicjach, noclegowniach, wydają posiłki, opiekują się dziećmi, osobami starszymi, uzależnionymi oraz niepełnosprawnymi. Poprzez wsparcie finansowe w ich miłosiernej posłudze uczestniczy cały Kościół i obejmuje pomocą 3 miliony potrzebujących.

Na szczególną uwagę zasługuje miłosierdzie świadczone tym, których mamy wokół siebie. Dlatego tak cenne są wszelkie inicjatywy pomocowe podejmowane w naszych parafiach, takie jak roznoszenie Komunii św. chorym, odwiedzanie i pomoc pielęgnacyjna chorym, przygotowywanie paczek dla ubogich rodzin, wydawanie posiłków, odzieży, butów, itp. Dzięki ponad 60 tysiącom organizacji działającym w parafiach pomoc charytatywna dociera do ponad pół miliona osób. W tych wspólnotach ludzie potrzebujący znajdują duchowe i moralne wsparcie.

Budowanie Kościoła jako wspólnoty miłości braterskiej i wzajemnej solidarności to wielkie zadanie uczniów Chrystusa. Realizacja tego zadania wymaga od wszystkich ludzi Kościoła – jak uczył przed laty św. Jan Paweł II – otwartości na dar Bożej miłości oraz poszerzenia swojej „wyobraźni miłosierdzia, której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim tak, aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr” (Novo Millennio Ineunte, 50). Papież Franciszek dopowiada dziś, iż miłosierdzie stanowi istotę Ewangelii, a przez to także naszej wiary, ponieważ miłosierdzie jest „siłą, która zwycięża wszystko, która wypełnia serce miłością i pociesza przebaczeniem” (Misericordia Vultus 6).

Instytucjom i wszystkim zaangażowanym w dzieła charytatywne, pracownikom i wolontariuszom oraz wszystkim ludziom dobrej woli udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

obecni na 372. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

w Poznaniu w dniu 15 kwietnia 2016 r.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE dla dzieci

15.02.2016

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA DZIECI

ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 17-19 lutego 2016 r.

w parafii św. Jadwigi Królowej w Radomiu

ŚRODA   17 lutego

09:00  Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci 0-II
10:30 Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci III-VI

15.00  Spotkanie rekolekcyjne klasy 0 - II
16.30  Spotkanie rekolekcyjne klasy III - VI

CZWARTEK  16 lutego

09:00  Msza św. dla dzieci 0-II
10:30 Msza św. dla dzieci III-VI

15.00  Spotkanie rekolekcyjne klasy 0 - II
16.30  Spotkanie rekolekcyjne klasy III - VI

PIĄTEK  17 lutego

09:00  Nabożeństwo pokutne dla dzieci 0-III
10:30 Nabożeństwo pokutne i spowiedź dla dzieci IV-VI

15.00  Droga krzyżowa dla dzieci 0-VI

PROWADZENIE: ks. Marian Rączka i dk. Łukasz Madej przy wsparciu animatorów młodzieżowych z oazy

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - NIEDZIELA PALMOWA 9.04.2017

09.04.2017

1. W czwartek rozpoczęły się drobne remonty w prezbiterium. To co widoczne jest w tej chwili nie jest jeszcze efektem końcowym. W poniedziałek i wtorek zaplanowano prace tapicerskie i przygotowanie dodatkowej ławki dla ministrantów i barierki w miejscu gdzie wcześniej było miejsce przewodniczenia. Po zakończeniu prac zmieni się estetyka prezbiterium i uzyskamy dodatkowe miejsca dla ministrantów, efekt końcowy zobaczymy w święta. Mamy nadzieję, że przed świętami będzie jeszcze  zamontowany witraż św. Jana Pawła II.

2. W najbliższy wtorek pragniemy odwiedzić chorych z komunią świętą wielkanocną. U dużej części chorych byliśmy już dwa dni temu z racji pierwszego piątku miesiąca, tych u których nie byliśmy chcemy odwiedzić we wtorek po mszy porannej. Bardzo prosimy o zgłoszenie adresów chorych w zakrystii. To bardzo ważne, żeby osoby cierpiące, które często nie wychodzą z domu mogły przeżyć święta w łasce uświecającej. Na dzieciach osób starszych i chorych, ciąży poważne zobowiązanie moralne, by o taką spowiedź i komunię zadbać.

3. W Wielkim Tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna we wtorek i w środę od 17.00 do 18.00.

4. W najbliższą środę 12.04 od 18.00 w sali DA będą wydawane przez członków Parafialnego Zespołu CARITAS żywnościowe paczki wielkanocne dla rodzin potrzebujących naszej parafii. Prosimy o osobiste odbieranie paczek przez osoby pełnoletnie. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcą, zebrane ofiary zostaną przeznaczone na paczki żywnościowe oraz pomoc osobą niepełnosprawnym.

5. Dziękujemy wszystkim, którzy kupując tydzień temu i dzisiaj palmy wsparli wakacyjne rekolekcje młodzieży z naszej parafii.

6. Dwa lata temu udało nam się na Wielkanoc przygotować specjalną dekorację ołtarza, niektórzy pamiętają – cała powierzchnia boczna ołtarza została otoczona kwiatami, zostaliśmy namówieni na powtórzenie tej dekoracji, ale prosimy o pomoc kilku pań, które znają się na kwiatach i lubią z nimi pracować. W zamian oferujemy uczestnictwo w bardzo ciekawym projekcie florystycznym. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do zakrystii do pana kościelnego.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO TYGODNIA

 

WIELKI CZWARTEK Przeżywamy jako dzień ustanowienia Eucharystii i sakramentu Kapłaństwa. Uroczysta msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Ten dzień to czas dziękczynienia za wielki dar Eucharystii, będziemy się modlić również za wszystkich kapłanów, których spotkaliśmy na swojej drodze, prosząc jednocześnie o dobre i liczne powołania kapłańskie. Po Mszy świętej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza adoracji tzw. Ciemnicy. Adoracja do godziny 22.00.

Porządek  adoracji w Wielki Czwartek :

20.00 –21.00 modlitwa prowadzona przez Rodzinę Różańcową

21.00-22.00 – modlitwa grupy SOS_Maryja

22.00 – Modlitwa brewiarzowa prowadzona przez młodzież

WIELKI PIĄTEK jest dniem męki i śmierci Chrystusa. W tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii. O godzinie 8.00 rozpoczęcie adoracji modlitwą brewiarzową (jutrznią) prowadzoną przez młodzież ze wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Od 8.30-17.00 zachęcamy do prywatnej adoracji. Jak co roku o godzinie 15.00, rozpoczniemy Drogę Krzyżową ulicami Szczawińskiego i Górniczą. Zachęcamy do licznego uczestnictwa w nabożeństwie.

Nabożeństwo Wielkiego Piątku rozpoczniemy o godzinie 18.00. Składa się ono z czterech części: liturgii Słowa (odczytanie Męki Pańskiej wg. św. Jana), adoracji Krzyża i komunii po której nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Ofiary składane przy adoracji krzyża przeznaczone są na utrzymanie miejsc świętych w Jerozolimie. Adoracja przy Grobie Pańskim będzie trwała do godziny 23.00.

Porządek wielkopiątkowej adoracji:

 21.00 –22.00 – modlitwa prowadzona przez Oazę Rodzin

 22.00 – 23.00 - modlitwa przygotowana przez młodzież

WIELKA SOBOTA

Adoracja przy Grobie Pańskim od godziny 8.00. Rozpoczęcie modlitwą brewiarzową. Święcenie pokarmów od 9.00 – 12.00. Jeśli pogoda na to pozwoli święcenie pokarmu będzie odbywało się na zewnątrz na placu kościelnym. Wszystkich, którzy przyjdą z pokarmami zachęcamy do osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele. W ten sposób w świątyni będzie więcej miejsca na osobistą modlitwę w ciszy i skupieniu. 

 Wigilia Paschalna – to nie tylko najważniejszy moment Triduum Paschalnego, ale centrum całego roku liturgicznego, rozpoczniemy ją o godzinie 20.00 na zewnątrz kościoła, od obrzędu poświęcenia ognia.  Wielką Sobotę na nabożeństwo przynosimy ze sobą świece.

Święta Zmartwychwstania rozpoczynamy w trakcie Wigilii Paschalnej, wtedy czytamy Ewangelie o zmartwychwstaniu i śpiewamy uroczyste Alleluja, dlatego po Nabożeństwie Wielkiej Soboty nie będzie już adoracji przy grobie.

W NIEDZIELE ZMARTWYCHWSTANIA Msza święta z procesją rezurekcyjną o godzinie 6.00 rano. Następna msza o godzinie 9.00; 10.30, 12.00, 13.15 na której będą chrzty dzieci oraz o godzinie 18.00. i 20.20 Nie ma mszy świętej o godzinie 7.00! Procesja rezurekcyjna odbędzie się ul. Górniczą dookoła bloku nr.3. Prosimy o przygotowanie tej procesji.

W drugi dzień świąt porządek niedzielny. Taca tego dnia przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V Niedziela Wielkiego Postu 02.04.2017

02.04.2017

1. Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnim czasie wsparli akcje parafialnego oddziału „Caritas”. W środę popielcową zebraliśmy 4262zł, a w ubiegłą niedziele – w czasie zbiórki do puszek 2896zł. Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na paczki żywnościowe dla ubogich rodzin naszej parafii, oraz pomoc dla osób niepełnosprawnych, jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

2. Bardzo serdecznie witamy wśród naszego rekolekcjonistę ks. profesora Bogusława Miguta z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziś jeszcze nauki rekolekcyjne na wszystkich Mszach (o godz. 20.20 zapraszamy wszystkich studentów), i w poniedziałek i wtorek o godzinie 7.00; 9.00; 18.00 19.00 i o godz. 20.00 msza z nauką dla studentów. Spowiedź święta we wtorek w godzinach od 7.30-10.00 i od 16.30-20.00. Doświadczenie pokazuje, że nieco mniej penitentów jest w godzinach przedpołudniowych, osoby, które mają taką możliwość prosimy o wybór tego terminu. Rekolekcje są formą przygotowania do spowiedzi, dlatego – tak jak w poprzednich latach dziś nie spowiadamy, gdyby była jakaś szczególna okoliczność (np. pogrzeb) prosimy o zgłoszenie się w zakrystii po mszy świętej. Przedłużyliśmy czas spowiedzi we wtorek do godz. 20.00 i bardzo prosimy by nie odkładać sakramentu pokuty na późniejszy termin. W ciągu tygodnia będziemy pomagać w spowiedzi w parafiach naszego dekanatu i w niektóre dni nie będzie księży w konfesjonale w czasie wieczornych mszy świętych.

3. W tym tygodniu wypada I czwartek miesiąca – o godz. 18.00 msza święta w intencji księży pochodzących z naszej parafii tych którzy w niej pracowali i pracują, kleryków i siostry zakonne. Osoby, które praktykują I piątki miesiąca prosimy o spowiedź we wtorek – w trakcie spowiedzi rekolekcyjnej – i przyjęcie komunii świętej w piątek.

4. Jak co roku w Niedzielę Palmową (9 kwietnia) obchodzony będzie Światowy Dzień Młodzieży. Tradycyjnie tego dnia w Radomiu organizowana jest Droga Krzyżowa ulicami miasta. ROZPOCZNIE SIĘ ONA O GODZ. 20.00 przed kościołem św. Jana - Fara. Niektóre ze stacji będą miały odmienny charakter: inscenizacja, prezentacja multimedialna.

5. Za tydzień wypada Niedziela Męki Pańskiej (tzw. Niedziela Męki Pańskiej). Przed każdą Eucharystią będzie można nabyć palmy rozprowadzane przez młodzież z grup oazowych naszej parafii. Ofiara za palmę jest dobrowolna i stanowić będzie wsparcie wyjazdu młodzieży z naszej parafii na rekolekcje wakacyjne.

6. Z radością informujemy, że kleryk piątego roku Hubert Mróz, pochodzący z naszej parafii przygotowuje się do przyjęcia święceń diakonatu i za rok przyjmie święcenia kapłańskie, podobnie jak w przypadku małżeństwa zobowiązani jesteśmy do publicznych „zapowiedzi” tego faktu. Ktokolwiek widziałby o jakiś przeszkodach w udzielaniu takich święceń jest w sumieniu zobowiązaniu do poinformowania o tym ks. proboszcza.  

7.W aktualnym numerze Gościa Niedzielnego między innymi o co można zrobić z cierpieniem które nas spotyka. Zachęcamy do lektury.

III Niedziela Wielkiego Postu - 19 marca 2017

19.03.2017

1. Jutro 20 marca przypada uroczystość św. Józefa Oblubieńca (święto zostało przeniesione na poniedziałek ze względu na III Niedziele Wielkiego Postu). Msze święte jak w dni powszednie.

 2. W najbliższą środę rozpoczną się rekolekcje dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Program rekolekcji:

  ŚRODA 22.03.2017

 10.00 Spotkanie rekolekcyjne (kościół)

 17.00 Kino rekolekcyjne (Duszpasterstwo Akademickie)

 CZWARTEK 23.03.2017

 10.00 Spotkanie rekolekcyjne (kościół)

 19.00 Koncert zespołu „Full Power Spirit” – kościół św. Łukasza (ul. Piastowska 26/1)

 PIĄTEK 24.03.2017

 10.00 Spotkanie rekolekcyjne (kościół)

 20.00 Młodzieżowa Droga Krzyżowa ulica osiedla przygotowana przez młodzież 3 parafii – rozpoczęcie nabożeństwa pod kościołem św. Jadwigi

 W czasie rekolekcji istnieje odbywać się będą warsztaty muzyczne prowadzone przez muzyków Piotra i Agnieszkę Cudzichów, osoby zainteresowane prosimy o kontakt z ks. Maciejem. 

 Zachęcamy młodych do uczestnictwa w rekolekcjach a rodziców do troski, by młodzież dla której czas rekolekcji, to okres wolny od zajęć szkolnych uczestniczyła w przygotowanych spotkaniach.

3. W najbliższy piątek, Droga Krzyżowa o godzinie 20.00 będzie miała szczególną formę, nie odbędzie się w kościele, ale przejdziemy ulicami osiedla. Nabożeństwo przygotowali młodzi w programie nie tylko modlitwy i śpiew, ale również świadectwa. Zapraszamy nie tylko młodych ale wszystkich zainteresowanych.

4. W najbliższą sobotę 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Msze święte o godz. 7.00, 9.00 i 18.00. Na mszy wieczornej modlitwa w intencji życia i możliwość złożenia deklaracji duchowej adopcji dziecka poczętego. Formularze deklaracje duchowej adopcji znaleźć można na parapetach przy wyjściu ze świątyni. Po ich wypełnieniu można je przynieść na msze o godz. 18.00 gdzie będą uroczyście złożone w czasie procesji z darami. Nasza modlitwa ma znaczenie! Wszystkich gorąco zachęcamy do modlitwy w intencji dzieci nienarodzonych.

5. Za tydzień, na mszy świętej o godz. 12.00 odnowienie przyrzeczeń dzieci przygotowujących się do 1 komunii świętej, a dziś o godz. 19.00 w duszpasterstwie akademickim spotkanie dla rodziców tych dzieci.

6. W sobotę – w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny obchodzimy Dzień Życia. O godz. 17.30 spod radomskiej katedry wyruszy marsz życia w kierunku kościoła o.o. Bernardynów w którym o godz. 18.30 będzie celebrowana uroczysta Eucharystia.

7. W najbliższą niedzielę, 26 marca br., na godzinę 9.00, Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców naszej diecezji zaprasza wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników oświaty na Wielkopostny Dzień Skupienia, który odbędzie się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, ulica Młyńska 23/25. Podczas tegorocznego dnia skupienia wykład ,,Kultura chrześcijańska w języku” wygłosi znany polonista i językoznawca profesor Jan Miodek z Wrocławia. Planowane zakończenie spotkania ok. godziny. 14.00.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

05.03.2017

5 MARCA 2017

1. Rozpoczął się Wielki Post, jeszcze raz zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedziele o godzinie 17.15. Droga Krzyżowa dla dzieci w kolejne piątki o godzinie 16.30. Dla dorosłych i młodzieży Droga Krzyżowa o godz. 17.15 i o godz. 20.00. W najbliższy piątek o 20.00 zapraszamy w szczególny sposób wszystkich małżonków. Wzorem poprzednich lat – nabożeństwo będzie miało oryginalną formę, jego tematem będzie zmęczenie doświadczane przez Chrystusa w czasie krzyżowej drogi i przez wielu małżonków borykających się z codziennymi trudnościami. W ramach Drogi Krzyżowej zaplanowaliśmy również czas na osobistą modlitwę. Zapraszamy.

2. Caritas Diecezji Radomskiej każdego dnia niesie pomoc potrzebującym. Aby móc lepiej i efektywniej pomagać,  zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku dla Caritasu. Nasz Parafialny Zespół Caritas podpisał z Caritas Diecezji porozumienie, na mocy którego włączył się w akcje pozyskiwania 1% podatków. Połowa sumy zadeklarowanej w ramach tej akcji w naszych rozliczeniach podatkowych, zostanie przekazana dla zespołu parafialnego działającego przy naszej parafii. Pozostała kwota wspomoże diecezjalne inicjatywy Caritas. Nasz Parafialny Zespół Caritas przez cały rok, systematycznie i w bardzo przemyślany sposób pomaga zarówno ubogim jak i niepełnosprawnym. Przy wypełnieniu PIT-u, obok KRS Caritas należy zaznaczyć: PZC- św. Jadwiga. Informacja ta jest w gablocie przed kościołem i na ulotkach znajdujących się na parapetach okiennych.

3. Ksiądz Biskup Henryk Tomasik skierował do nas list pasterski dotyczący między innymi inicjatywy „modlitewnego Jerycho” w ramach którego w naszej diecezji w poszczególnych kościołach od 25 marca do 31 grudnia trwać będzie nieustanna 24 godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. W naszym dekanacie adoracja w ramach „Jerycho różańcowego” przypadnie w drugiej połowie sierpnia. O samej inicjatywie będziemy jeszcze mówić. , kopie listy znaleźć można na parapecie przy wyjściu ze świątyni.

4. W aktualnym wydaniu „Gościa Niedzielnego” artykuł o spotkaniu które odbędzie się w naszym duszpasterstwie akademickim w najbliższy wtorek. W ramach cyklu „Całkiem inna” gościć będziemy dietetyk panią Martę Pawłowską, która w duchowości ignacjańskiej odkryła wiele wskazań dotyczących właściwego odżywiania. Zachęcamy do lektury.

Ogłoszenia Parafialne - 26 lutego 2017

26.02.2017

1. Najbliższa Środa to Środa Popielcowa, która rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Msze święte z obrzędem posypania głów popiołem o godzinie 7.00; 9.00; 18.00, 19.00 i ostatnia msze święta o godzinie 20.00. Ofiary zebrane w tym dniu na tacę przeznaczone będą na działa miłosierdzia podejmowane przez parafialne koło Caritas. Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje post ścisły.

 2. W tym tygodniu w środę popielcową rozpoczniemy rekolekcje dla dzieci szkół podstawowych poprowadzi je dobrze znany – między innymi z mszy dziecięcych ks. Maciej Gizicki. Program rekolekcji (poniżej)

 3. W czasie rekolekcji mamy propozycję dla dzieci z klas: VI-VI. Zapraszamy na warsztaty muzyczne prowadzone przez Piotra i Agnieszkę Cudzichów znanych muzyków sceny chrześcijańskiej. Warsztaty – które towarzyszą rekolekcjom – będą odbywać się w środę i czwartek od 9.00-11.30 i po południu od 14.30-16.30 i w piątek rano bez zmian – od 9.00-11.30 i po południu po Drodze Krzyżowej, czyli od 15.30-17.30. Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale lista miejsc jest ograniczona dlatego mamy prośby, aby zapisywały się dzieci, które dobrze śpiewają, mają poczucie rytmu, spotkań będzie wiele i dzieci, które nie lubią śpiewać mogą się nudzić. Zapraszamy również dzieci które są uczą się w szkole muzycznej i grają na skrzypcach, wiolonczeli, altówce lub gitarze. Bardzo prosimy o zapisywanie chętnych w zakrystii. Bardzo potrzebna nam jest w tych godzinach pomóc kilku mam, również prosimy o zostawienie kontaktu w zakrystii.

 4. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W tym tygodniu wyjątkową Droga Krzyżowa dzieci odbędzie się w ramach rekolekcji dla dzieci o godz. 15.00, w pozostałych tygodniach Wielkiego Postu o godz. 16.30 Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży o godzinie 17.15 i o godzinie 20.00. Gorzkie Żale w każdą niedziele Wielkiego Postu o godzinie 17.15. Kazania Pasyjne w tym roku głosić będzie ks. Marek Adamczyk.

 5. Cały czas w naszej parafii trwają katechezy neokatechumenalne, to ostatni moment, żeby dołączyć do słuchaczy. Zachęcamy tych którzy się wybierali, ale się „nie złożyło” i tych którzy dopiero teraz dowiadują się o katechezach ich celem jest nawiązanie osobistej relacji z Panem Bogiem, zapraszamy wszystkich, również tych, który, dziś trudno odnaleźć się w kościele. Katechezy odbywają się w niedziele o godz. 19.00 i we wtorki o godz. 19.30 w Duszpasterstwie Akademickim.

 6. Dwa ogłoszenia Duszpasterstwa Akademickiego:

 - w najbliższy poniedziałek – 27 lutego – rozpocznie się wiosenna edycja Kursu Alfa dla studentów

 - we wtorek kolejne spotkanie z cyklu „Całkiem inna kobieta w blasku Stwórcy, gościem będzie dietetyk Marta Pawłowska. Początek spotkania o godz. 19.00. Szczegółowe informacje na stronie Duszpasterstwa Akademickiego.

 7. W aktualnym numerze „Gościa Niedzielnego” między innymi artykuł o ks. Franciszku Blachnickim twórcy ruchu oazowe. Zachęcamy do lektury.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA DZIECI

 ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1-3 marca 2017 r.

 w parafii św. Jadwigi Królowej w Radomiu

ŚRODA   1 marca

 10:30  Msza święta 0-III

 11:30  Msza święta IV-VI

 15.00  Spotkanie rekolekcyjne klasy 0 - III

 16.30  Spotkanie rekolekcyjne klasy IV - VI

  

CZWARTEK  2 marca

 10:30  Spotkanie rekolekcyjne 0-III

 11:30  Spotkanie rekolekcyjne  IV-VI

 15.00  Spotkanie rekolekcyjne klasy 0 - III

 16.30  Spotkanie rekolekcyjne klasy IV - VI

  

PIĄTEK  3 marca

 10:30  Nabożeństwo pokutne dla dzieci 0-III

 11:30  Nabożeństwo pokutne i spowiedź dla dzieci IV-VI

 15.00 Droga krzyżowa dla dzieci 0-VI

 PROWADZENIE: ks. Maciej Gizicki i przy wsparciu animatorów młodzieżowych z oazy

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 5 LUTEGO V NIEDZIELA ZWYKŁA

05.02.2017

1. Dziś w naszej parafii rozpoczynamy cykl katechezy neokatechumenalnych. Zapraszamy młodych i osoby dojrzałe, małżonków i samotnych, wszystkich, którzy czują w swoim sercu tęsknotę za żywą obecnością Pana Boga, również tych, którym dziś trudno odnaleźć się Kościele. Mamy nadzieję, że po katechezach zawiąże się w naszej parafii wspólnota, ale dla tych, którzy nie zdecydują się na wejście do wspólnoty sam udział w katechezach, może być bardzo ważnych, mocnym doświadczeniem w życiu duchowym. Pierwsza katecheza dziś w Duszpasterstwie Akademickim o godz. 19.00 i kolejna we wtorek o godz. 19.30. Kolejne spotkania będą odbywać się w takim samym rytmie. W niedziele o godz. 19.00 i we wtorki o godz. 19.30.

2. W Duszpasterstwie Akademickim – oprócz kursów weekendowych – w 2 czwartki miesiąca odbywają się kurs przedmałżeński. Ekipa przygotowująca program spotkań, bardzo słusznie zauważyła, że poważnym problemem wielu młodych małżeństw są problemy finansowe wynikające nie tylko z braku odpowiednich dochodów, ale również braku umiejętności konstruowania rodzinnego budżetu (sposób planowania wydatków i oszczędzanie, unikanie ryzykownych pożyczek itp.). Najbliższe spotkanie 9 lutego w czwartek, będzie miało charakter otwarty, zapraszamy narzeczonych i młodych małżonków. Naszym gościem będzie wykładowca akademicki dr Jacek Borowiak, autor książek o finansach osobistych i inwestowaniu. Tytuł spotkania: „Jak zadbać o finanse własnej rodziny? Czwartek godz. 19.00 Duszpasterstwo Akademickie.

3. W najbliższą sobotę wypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i Światowy Dzień Chorego. Msza dla chorych z modlitwą i błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu w sobotę godz. 11.00. Od godz. 10.30 możliwość spowiedzi świętej. W tym roku ten dzień wypada w sobotę, dla wielu osób to dzień wolny od pracy, bardzo prosimy o troskę i pomoc tak by umożliwić wszystkim chorym uczestnictwo w tym dniu w Eucharystii.

4. Przez ostatnie dwa tygodnie w kaplicy św. Józefa prezentowana była wystawa ikon ks. Stanisława Drąga. Istnieje możliwość nabycia wybranych ikon. Osoby zainteresowane prosimy o pozostanie po Eucharystii w kaplicy św. Józefa, pan kościelny wyjaśni które ikony można będzie nabyć.

 

5. W życiu młodziutkiego Karola Wojtyły pojawił się niezwykły człowiek, który stał się dla przyszłego papieża, mistrzem życia duchowego, nie był to ksiądz, ale prosty krawiec Jan Tyranowski. O tej niezwykłej postaci przeczytać można w najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego”.

Msze św.

sw jadwiga2

Niedziele i święta

7.00, 9.00, 10.30, 12.00,

13.15, 18.00, 20.20

Dni powszednie

7.00, 18.00, 19.00


Nabożeństwa majowe

nabozenstwa majowe

przez cały miesiąc maj

o godz. 18.30


Osobista adoracja
Najświętszego Sakramentu

adoracja

Niedziele i święta

o godz. 19.00-20.15